งานวิจัยเผยประชากรโลกจะลดน้อยลง เพราะผู้หญิงมีการศึกษามากขึ้น

การเผยแพร่งานวิจัยชิ้นใหม่ใน The Lancent ที่ค้นพบว่า ประชากรโลกจะมีจำนวนมากที่สุดในปี 2064 ซึ่งมีมากถึง 9 พันล้านคน และค่อยๆ ลดจำนวนลงจนเหลือ 8 พันล้านคนในช่วงปลายศตวรรษ เนื่องจากผู้หญิงทั่วโลกสามารถเข้าถึงการศึกษาและการคุมกำเนิดได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ประชากรช่วงวัยทำงานก็จะลดน้อยลงอย่างมากในประเทศอินเดียและจีน

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจ กำลังแรงงาน และระบบการสนับสนุนทางสังคมงานวิจัยระบุว่า ในช่วงปี 2100 ประเทศทั้งหมด 183 ประเทศจาก 195 ประเทศทั่วโลก จะไม่มีอัตราการเจริญพันธุ์ที่กำหนดไว้ เพื่อรักษาจำนวนประชากรที่มีอยู่ในขณะนี้ โดยจะมีอัตราการเกิดเพียง 2.1 คนต่อผู้หญิง 1 คนเท่านั้น ขณะที่ 23 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไทย อิตาลี และสเปน จะประสบปัญหาประชากรลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในทางกลับกัน ประชากรทางแถบแอฟริกาใต้สะฮาราอาจมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า ทำให้ประชากรเชื้อสายแอฟริกันมีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก ในช่วงปลายศตวรรษนี้ ขณะที่อัตราการเกิดลดน้อยลง นักวิจัยชี้ว่า การอพยพย้ายถิ่นฐานสามารถช่วยเหลือปัญหานี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำอยู่แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา ตั้งแต่ช่วงปี 1960s โลกของเราต้องเผชิญกับภาวะการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว แต่ทันใดนั้น เราก็พบกับจุดเปลี่ยนของปัญหา คือจากปัญหาคนเยอะมากไปสู่ปัญหาคนน้อยเกินไป