Tag : idolsmiledental

จัดฟัน fastbraces: การจัดฟัน เร็วที่สุด และ ไม่ต้องพบทันตแพทย์บ่อยๆ

จัดฟัน fastbraces: การจัดฟัน เร็วที่สุด และ ไม่ต้องพบทันตแพทย์บ่อยๆ เชื่อว่าหลายๆท่านเมื่อคิดถึงการจัดฟัน คงมองถึงเรื่องการรักษาให้ฟันเรียงตัวเข้ารูปสวยงาม และระยะเวลาในการจัดฟันเป็นหลัก เนื่องด้วยว่าบางท่านมีเวลาไม่มากนักที่จะมาพบทันตแพทย์ทุกเดือน และหลายท่านก็กำลังสงสัยอยู่ว่ามีไหม การจัดฟันที่มีผลลัพธ์ที่ดีโดยที่ไม่จำเป็นต้องพบทันตแพทย์บ่อยๆ ? (more…)

จัดฟันบางนา: การจัดฟันแบบโลหะติดแน่น (Metal Bracket)

จัดฟันบางนา: การจัดฟันแบบโลหะติดแน่น (Metal Bracket) การจัดฟันด้วยเหล็กจัดฟันแบบติดแน่นเป็นวิธีการจัดฟันที่พบได้บ่อยที่สุด เหล็กจัดฟันแบบนี้จะประกอบด้วย แบร็คเก็ต ยางจัดฟัน และลวดจัดฟัน ทันตแพทย์จะติดแบร็คเก็ตลงบนผิวหน้าของฟันเพื่อใช้อุปกรณ์ยึดลวดจัดฟัน จากนั้นจึงร้อยลวดจัดฟันเข้าไปในแบร็คเก็ตและใช้ยางจัดฟันยึดลวดจัดฟันให้อยู่ในแบร็คเก็ต เมื่อดึงลวดให้ตึงขึ้นจะเป็นการเพิ่มแรงดึงที่ตัวฟัน ทำให้ฟันค่อย ๆ เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม ทันตแพทย์จัดฟันจะปรับเหล็กจัดฟันทุก ๆ 4-6 สัปดาห์เพื่อให้ฟันเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยการจัดฟันอาจต้องใช้เวลาตั้งแต่หนึ่งถึงสามปี (more…)